«Εργαστήρι Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Διαμορφώνοντας τη δική μας πορεία», Συνάντηση Εργασίας των διοικήσεων των εταιριών-μελών του Συμβούλιου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Μια ιδιαίτερα σημαντική Συνάντηση Εργασίας των διοικήσεων των εταιριών-μελών του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, πραγματοποιείται την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εργαστήρι Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Διαμορφώνοντας τη δική μας πορεία», στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρίας-μέλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Όπως επισημαίνει, στην επιστολή που απέστειλε στα μέλη, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, η Συνάντηση αυτή, εμπνευσμένη από την εξαιρετικά σημαντική Πρωτοβουλία «Όραμα 2050» (Vision 2050) καθώς και του πιο βραχυπρόθεσμου ορίζοντά του μέχρι το 2020 (του αποκαλούμενου Turbulent Teens) του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), έχει στόχο να συμβάλει, μέσα από μία διαδραστική διαδικασία με τους συμμετέχοντες, στη διαμόρφωση της πολιτικής και των στόχων του Συμβουλίου για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, η ανταλλαγή απόψεων θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων για το Συμβούλιο μέσα στην επόμενη διετία.

Η Συνάντηση οργανώνεται σε συνεργασία και με την ευγενική προσφορά της εταιρίας συμβούλων Accenture (μέλους του WBCSD), στελέχη της οποίας συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας του WBCSD για τη δημιουργία της εν λόγω Πρωτοβουλίας. Ο κ. Peter Lacy, Accenture Managing Director – Sustainability Services EALA, βασικός συντελεστής του «Οράματος», θα παρουσιάσει τις βασικές του παραμέτρους και θα είναι ο κύριος συντονιστής της Συνάντησης Εργασίας συνεπικουρούμενος από την κ. Nijma Khan, Accenture Manager–Sustainability Services και Project Manager του «Οράματος».

Σημειώνεται ότι η Συνάντηση θα περιλαμβάνει τρεις διαδραστικές ενότητες συζήτησης. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο: Προκλήσεις για «βιώσιμο επιχειρείν», στοχεύει στο να θίξει ζητήματα αναφορικά με το πώς οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο “πράσινες” στην επιχειρηματική λειτουργία τους και με αυτό τον τρόπο να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Η δεύτερη ενότητα με τίτλο: Ευκαιρίες για «βιώσιμο επιχειρείν», θα επικεντρωθεί στην προώθηση του διαλόγου, αναφορικά με το πώς η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να μετασχηματιστεί από υποχρέωση σε επιχειρηματική ευκαιρία. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την περίοδο 2011-2012.
Αναλυτικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία του WBCSD μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-FullReport_Final.pdf«Όραμα 2050» («Vision 2050») του WBCSD
Βασικά μηνύματα

►29 εταιρείες από 14 διαφορετικούς τομείς σε διάλογο με 200 επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες σε 20 περίπου χώρες συμφωνούν ότι «η πεπατημένη» (business-as-usual) δεν αποτελεί επιλογή για ένα βιώσιμο μέλλον.
► Το «Όραμα 2050» περιγράφει τον οδικό χάρτη για να επιτευχθεί μέχρι το 2050 μία κοινωνία βιώσιμη στην οποία και τα 9 δισεκατομμύρια κατοίκων της γης θα ζουν καλά και εντός των δυνατοτήτων του πλανήτη.
►  Η επίτευξη του «Οράματος 2050» απαιτεί ένα ριζικό αλλά εφικτό μετασχηματισμό στις παγκόσμιες αγορές, στη διακυβέρνηση και στις υποδομές, καθώς και στην αντίληψή μας για ανάπτυξη και πρόοδο.
► Οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και υπηρεσίες καθοδηγούμενες από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποδοτικότητας των πόρων μπορούν να φθάσουν έως το 2050 σε ετήσιο ύψος 3-10 τρισεκατομμυρίων US$, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.
► Η γνώση, οι τεχνολογίες, οι δεξιότητες και οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη του «Οράματος 2050» ήδη υπάρχουν. Καθώς όμως τα χρονικά πλαίσια στενεύουν, χρειάζεται εναρμονισμένη και παγκόσμια δράση μέσα στη δεκαετία 2010-2020 ώστε όλα αυτά να συγκεραστούν για να πορευθούμε προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
► Ακολουθώντας την «πεπατημένη» (business-as-usual) οδηγούμαστε μέχρι το 2050 σε κατανάλωση πόρων που αντιστοιχούν σε 2,3 φορές τον πλανήτη μας. Η πορεία προς το «Όραμα 2050» θα μας επιτρέψει να ζήσουμε μέσα στα όρια του ενός πλανήτη περιορίζοντας την καταστροφή των βασικών συστατικών του οικοσυστήματος –όπως το κλίμα, τα δάση, τους τόπους αλιείας & αγροτικών καλλιεργειών- και απαλύνοντας τις ανθρώπινες κακουχίες.
► Το «Όραμα 2050» καλεί για μία καινούρια ατζέντα για τις επιχειρήσεις: να εργαστούν με τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετασχηματισμό των αγορών και του ανταγωνισμού. Οι τιμές πρέπει να εξορθολογιστούν για να συμπεριλάβουν το κόστος των επιπτώσεων στο οικοσύστημα, ώστε η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης να αποτελέσει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους τους κλάδους και τις περιοχές.
  
Όραμα 2020 του wbcsd - “Turbulent Teens”
Σύντομη Περιγραφή

Ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας (2010-2020), ο αποκαλούμενος Turbulent Teens αφορά μία περίοδο που αποσκοπεί στο να δώσει την απαραίτητη ώθηση στο μακροχρόνιο όραμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Αφορά στην τρέχουσα δεκαετία που θα διαμορφώσει το απαραίτητο πλαίσιο για όλες τις ιδέες και τις σχέσεις που θα χαρακτηρίσουν τα 30 χρόνια που θα ακολουθήσουν. Σε αυτή την περίοδο γίνεται σαφές πως απαιτούνται ταχείες, ριζικές και συντονισμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα, από πολλούς εταίρους.
Το Όραμα 2020 περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• Αλλαγή μέσα από συνεργασία
• Εμπιστοσύνη και ένταξη
• Επαναπροσδιορισμό της προόδου
• Γεωργία εντάσεως γνώσης
• Κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα
• Αναπροσαρμογή του ενεργειακού μίγματος
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
• Ολιστική προσέγγιση των μεταφορών
 
Ως μέρος αυτών των Turbulent Teens, έχουν εντοπιστεί αρκετά από τα «πρέπει». Από τα πράγματα, δηλαδή, που πρέπει να γίνουν για να είναι εφικτή η επίτευξη του μακροχρόνιου Οράματος. Αυτά τα «πρέπει» είναι συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία αλλά όλα μιλούν για καινοτομία, πολιτικές, χρηματοδότηση, βαθύτερη κατανόηση του τί ακριβώς συμβαίνει.