Πως να γίνετε Mέλος

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το Καταστατικό του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Κώδικα Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη ανάπτυξη.