Το στρατηγικό πλαίσιο δράσεων στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με κεντρικό μήνυμα «συμμετέχουμε-δρούμε» και με την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων και την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, η 1η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 
Απευθυνόμενος στα μέλη, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης έκανε τον απολογισμό των πρωτοβουλιών και δράσεών του, σημειώνοντας ότι κύρια συνιστώσα των παρεμβάσεων του Συμβουλίου είναι η προβολή, η ανάδειξη και η αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.
 
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δημόσιες εκδηλώσεις τις οποίες υλοποίησε ή/και συμμετείχε το Συμβούλιο, με την πολύτιμη συνδρομή των μελών του και οι οποίες ανάδειξαν κομβικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη διαχείριση του νερού, η προστασία της βιοποικιλότητας  και ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ενέταξε την ανάδειξη και διάχυση Καλών Πρακτικών -μέσα από την έκδοση ειδικής μελέτης και την πραγματοποίηση της αντίστοιχης έκθεσης- ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία και στον διάλογο που έχει αναπτυχθεί με την πολιτεία και ιδιαίτερα με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 
Ο κ. Βιδάλης σημείωσε ότι στρατηγική επιλογή του Συμβουλίου είναι η εμβάθυνση του ρόλου και της δράσης του στο προσεχές διάστημα. Ειδικότερα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία «VISION 2050» του WBCSDκαι τα «Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» θα αποτελέσουν αντικείμενα ειδικών, θεματικών εκδηλώσεων ενώ αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναπτύξει το Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2010. Επιπλέον, η συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, την οποία ο κ. Βιδάλης χαρακτήρισε «ειλικρινή και γόνιμη», αναμένεται να καλύψει μια σειρά θεμάτων άμεσης προτεραιότητας, που περιλαμβάνουν την εναρμόνιση και απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα μας, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 

Υπενθυμίζοντας ότι «οι επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν μέσα σε κοινωνίες που αποτυγχάνουν», ο κ. Βιδάλης κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να εμπνεύσουν με τη δράση τους και σε συντονισμό με το Συμβούλιο να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην επίτευξη του κοινού στόχου που είναι να επανέλθει η χώρα μας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.