Παναγιώτης Σκιαδάς

Μέλος
 
Ο Παναγιώτης Σκιαδάς είναι σήμερα Sustainability Senior Director για τη Viohalco SA. Εργάζεται στη Viohalco από το 2004 και τα σημερινά καθήκοντα περιλαμβάνουν την ευθύνη για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις θυγατρικές εταιρίες. 
 
Από το 1994 και μετά εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες στον τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.  Υπηρέτησε ως πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) επί τέσσερα χρόνια και σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος. 
 
Είναι κάτοχος πτυχίου Master of Engineering in Environmental and Water Quality Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), Bachelor of Science in Environmental Engineering από το University of Florida και Executive Diploma in Management Studies από το ALBA.