Γιώργος Μυλωνογιάννης

Αντιπρόεδρος

  

Ο κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά (BSc) και Νομικά (LLB) στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει νομικός εκπρόσωπος μεγάλων διεθνών εταιρειών. Εξειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ, τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαιτησία. Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κατά την περίοδο 1991-1993 και Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού 2019-2021. Μερικές από τις πιο πρόσφατές του συνεργασίες ως σύμβουλος καθώς και νομικός σύμβουλος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τον ΟΤΕ, τον Όμιλο Airbus, την Airbus Ελλάς ΑΕ και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΕ). Είναι ιδρυτής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες (FDMA Law Firm) από το 2001.