Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος

Μέλος

Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης της Polyeco AE και της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτικός εταίρος των θυγατρικών του Ομίλου Polyeco σε Βαλκάνια,  Μέση Ανατολή και Αφρική.
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ.
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια Management, του Stanford και Harvard University.
Γεννήθηκε το 1976 και έχει 2 παιδιά.