Αθανάσιος Κεφάλας

Μέλος

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Γενικός Διευθυντής, Bentonite and Perlite Intermediates της IMERYS.
Eίναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD, στη Γαλλία.
Ξεκίνησε στον Όμιλο το 1981 και παρέμεινε συνεχώς στην εταιρία, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση στις διεθνείς δραστηριότητες.
Έχει μεγάλη εμπειρία στην μεταλλευτική έρευνα και εκτίμηση, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταλλευτικών έργων (σχεδιασμός ορυχείων, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών κ.λπ.).
Χάρη στη διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας, έχει αναπτύξει καλή κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς μεταλλευτικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και έφεση στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες και από προσωπική αλλά και από θεσμική άποψη.
Στη διάρκεια των 35 χρόνων εμπειρίας του στον κλάδο, έχει κατακτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα και συστήματα διοίκησης υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία.
Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας του είναι η διοίκηση πολυπρόσωπων βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου εφήρμοσε συστήματα διοίκησης προσωπικού, κινήτρων και ανάπτυξης δεξιοτήτων ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της παραγωγής.
Aπό το 2000 έως το 2012 διετέλεσε Πρόεδρος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. (Ένωση Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μήλου) με μέλη τις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο νησί.
Από το 2011 ήταν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Πρόεδρος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο 2015 έως σήμερα.