Δημήτριος Παπαδόπουλος

Μέλος
Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS. 
Στη MYTILINEOS είναι από το 2005, όταν η εταιρία εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνιο της Ελλάδος. 
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΜNG TRADING, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Praktiker Hellas.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). 
Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES 
προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IBG), και Πρόεδρος της IBG ΑΕΔΑΚ.    
Πριν προσχωρήσει στη MYTILINEOS το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ).
Έχει διατελέσει μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές πολλών Ελληνικών εταιρειών.
Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικονομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α.