Άγγελος Καλογεράκος

Γραμματέας

 
Ο Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο UMIST και στο ALBA (ΜΒΑ) με επαγγελματική εμπειρία περισσότερη από 30 χρόνια στον κλάδο των δομικών υλικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει επίσης την ευθύνη εκπροσώπησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Τσιμεντοβιομηχανιών (CEMBUREAU), στην Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και στην Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας.