«Επίσημη πρώτη» του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 05/11/2008

Ο ΣΕΒ, με στόχο να καταξιώσει τη σύγχρονη επιχείρηση ως δύναμη πρωτοβουλίας και αλλαγής στον δημόσιο βίο της χώρας, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην αναγκαία προσπάθεια ευαισθητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας, των εμπλεκομένων φορέων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στα κρίσιμα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προχωρά στη δημιουργία ελληνικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του και θα αποτελεί τον εκπρόσωπο του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) στην Ελλάδα.

Η «επίσημη πρώτη» του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18:00, στην Αίγλη του Ζαππείου.

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό, εκ μέρους της Πολιτείας, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ Γιώργος Σουφλιάς και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας και, από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ο Διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα κ. Νίκος Χαραλαμπίδης. Τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της νέας αυτής προσπάθειας θα παρουσιάσουν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Στην εκδήλωση θα παραστούν επίσης και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων – ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό κόσμο, την επιστημονική κοινότητα και την Κοινωνία των Πολιτών.