Ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: «CBAM και διεθνές εμπόριο: Από τη θεωρία στην πράξη», 4 Ιουνίου 2024

Ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: «CBAM και διεθνές εμπόριο: Από τη θεωρία στην πράξη» διοργανώνει ο ΣΕΒ την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) ξεκίνησε στη μεταβατική του φάση την 1η Οκτωβρίου 2023. Η επιτυχής εφαρμογή του είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης, τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Οι προκλήσεις που δημιουργεί το CBAM, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς θα προκαλέσει τη σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής εκπομπών, στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS) και με αυτό τον τρόπο θα αυξήσει το κόστος παραγωγής. Αυτό αναμένεται να έχει επιπτώσεις ιδίως στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Τρίτες Χώρες. Την ίδια ώρα, οι κίνδυνοι καταστρατήγησης του CBAM εξακολουθούν να προβληματίζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις αρμόδιες αρχές, ενώ από την 1η περίοδο αναφοράς έχουν ανακύψει αρκετά τεχνικά ζητήματα.
Τι επιπτώσεις αναμένεται να έχει η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) στις αλυσίδες εφοδιασμού και ειδικότερα στις εισαγωγές και εξαγωγές των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων; Πως θα μπορούσε να προσεγγιστεί το ζήτημα των εξαγωγών ώστε να υπάρξει μια λύση συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε στην πράξη να καταστρατηγηθεί το CBAM; Είναι κατάλληλα ενημερωμένες οι αρμόδιες αρχές ώστε να μπορούν να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους; Τι είδους τεχνικά ζητήματα έχουν προκύψει μετά την 1η περίοδο αναφοράς του CBAM;
Στα παραπάνω ερωτήματα θα απαντήσουν στελέχη της αγοράς, με σημαντική εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του CBAM. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα σχετικής έρευνας σε επιχειρήσεις και θα τοποθετηθούν στελέχη των αρμόδιων ευρωπαϊκών και ελληνικών υπηρεσιών και αρχών.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Πληροφορίες: Εβελίνα Λομβαρδιά, Τ: 211 5006 152, E: ir@sev.org.gr