Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας: Από τη Συμφωνία στην Πράξη

 
Η 22η Μαΐου αναγνωρίζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας από τα Ηνωμένα Έθνη, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει και να αναδείξει τη σημασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η βιοποικιλότητα και η ανάσχεση των απωλειών στη φύση έχουν τεθεί στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα  για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η υιοθέτηση του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα (GBF) στην 15η Διάσκεψη των Μερών (COP15) στο Μόντρεαλ αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, αντίστοιχη της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό το νέο πλαίσιο έθεσε τη Φύση στο ίδιο πολιτικό επίπεδο με το Κλίμα, ενώνοντας παγκοσμίως τους ενδιαφερόμενους φορείς προς την κοινή αποστολή της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 
Η ιστορική Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα καθορίζει το παγκόσμιο σχέδιο για την ανάσχεση και αντιστροφή  της απώλειας βιοποικιλότητας, κινητοποιώντας πόρους ύψους $200 δισ. ετησίως μέχρι το 2030. Με τους 4 στόχους, όπως:
 
Προστασία και αναβάθμιση των οικοσυστημάτων.
Βελτίωση της συμβολής της φύσης στους ανθρώπους.
Δίκαιη κατανομή των οφελών από τη χρήση γενετικών πόρων.
Ενίσχυση των θεσμικών πλαισίων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη βιοποικιλότητα.
 
και 23 στοχοθετημένες δράσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν τις επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή αποτελεί κάλεσμα για δράση προς όλους μας:
Στοχεύοντας στην αναχαίτιση των προβλημάτων, το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν από τη Συμφωνία στην πράξη. Είναι καθήκον όλων μας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.
 
Ο πρόεδρος του  Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ανδρέας Σιάμισιης επισημαίνει σχετικά: ««Η προστασία της βιοποικιλότητας εξελίσσεται σε πρωτεύων ζήτημα βιωσιμότητας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία και την ευημερία όλων μας. Η έγκαιρη απόκρισή μας, δύναται να έχει άμεσα αντιληπτό θετικό αντίκτυπο στη φύση, την κοινωνία και την οικονομία, δεδομένης της σημαντικής συνεισφοράς των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και της πρόσβασης σε φυσικούς πόρους». 
 
Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε συνεργασία και με περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα πραγματοποιήσει μια σειρά δράσεων, στην Αθήνα και στην περιφέρεια, για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας.