Υπεύθυνη ενημέρωση για την ελληνική επιχειρηματικότητα - Αρθρο κας Ντιάνας Γεωργακοπούλου, Γενικής Διευθύντριας στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Ecotec

 
Η συμπλήρωση των 200 τευχών από την έκδοση του περιοδικού Ecotec, αποτελεί ορόσημο για το περιοδικό που με συνέπεια υπηρετεί την υπεύθυνη ενημέρωση σε έναν σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.  Συγχρόνως, αποτελεί και ιδανική αφορμή να αναλογιστούμε τι πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τι θα επιφέρουν τα επερχόμενα.
Το κλείσιμο του 2023 σημαδεύτηκε από τα αποτελέσματα της COP28, όπου τονίστηκε ρητά η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, η επίτευξη της οποίας είναι καθοριστική  για την ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και της ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας.
Περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε στις ενέργειες ενός ολοκληρωμένου μοντέλου παραγωγής, όπου το οικονομικό κεφάλαιο, το φυσικό κεφάλαιο και το κοινωνικό κεφάλαιο θα βρίσκονται στην καρδιά των αποφάσεων των επιχειρήσεων.
Βασική πρόκληση της βιώσιμης μετάβασης (ενεργειακή μετάβαση, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, προστασία της βιοποικιλότητας) είναι η συστηματική ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των δικτύων της, σε τομείς όπου μπορούμε να χτίσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αλλά και σε τομείς στους οποίους η Ευρώπη επιδιώκει τη στρατηγική της αυτονομία, ταυτόχρονα με την ενίσχυση των εξαγωγών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μέριμνα για τις νέες δεξιότητες.
Ως Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα συνεχίζουμε να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη των εθνικών στόχων θα εξασφαλιστεί μέσα από την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης και της πλήρους ενημέρωσής τους γύρω από τις εξελίξεις ενός συνεχόμενα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.