Ίδρυση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Με διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία και με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΣΕΒ να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αίγλη του Ζαππείου, την Τρίτη, 11.11.2008, με θέμα την «Επίσημη Πρώτη» του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ Γιώργος Σουφλιάς και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η κ. Sonia Ruiz εκ μέρους του Διευθυντή της Greenpeace στην Ελλάδα, κ. Νίκου Χαραλαμπίδη. Τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της νέας αυτής προσπάθειας ανέπτυξαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ενώ μηνύματα - χαιρετισμούς (βιντεοσκοπημένα) απέστειλαν ο Πρόεδρος του World Business Council for Sustainable Development, κ. Björn Stigson, καθώς και ο Έλληνας Επίτροπος για το Περιβάλλον στην Ε.Ε., κ. Σταύρος Δήμας.

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, σημείωσε ότι οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι απλώς επίκαιροι, αλλά ουσιαστικά μας δείχνουν τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση, προδιαγράφοντας με ενάργεια μία δυναμική οικονομία, που προσβλέπει στην κοινωνία και σέβεται το περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη εναρμονίζεται με την κοινωνία, καθώς θέτει τρεις ισοδύναμους στόχους: την οικονομική ωφέλεια, την οικολογική ισορροπία και την κοινωνική πρόοδο. Η υιοθέτησή τους σήμερα, ενώ περιστοιχιζόμαστε από τα ερείπια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και οικονομικού ρεαλισμού.

Παρουσιάζοντας το νέο «Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» ο Πρόεδρός του, κ. Ευθύμιος Βιδάλης σημείωσε ότι «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι αρχές της κυριαρχούν, αλλά και οφείλουν να κυριαρχούν στη κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένας ανοιχτός, ειλικρινής και τεκμηριωμένος διάλογος, καθώς και συντονισμένες ενέργειες, με την ενεργοποίηση όλων». Σημειώνεται ότι στο νέο «Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» συμμετέχουν 31 επιχειρήσεις ως ιδρυτικά μέλη, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία και την μεταποίηση και οι οποίες έχουν αυτοδεσμευθεί στη σταδιακή εφαρμογή και διάδοση ενός Κώδικα 10 αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ