4ο Climate Change Conference. Πράσινη ανάπτυξη : οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με την προάσπιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες για την χώρα στην νέα εποχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο 4ο climate change conference που υλοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020.
 
Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ
Η παρουσίαση και η ομιλία είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.