Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι νέες προκλήσεις - άρθρο του κ. Κ. Κωνσταντίνου, Γεν. Διευθυντή του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Ναυτεμπορική, 18/11/2019

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα που αφορά όλους και απαιτεί ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών δράσεων για το μετριασμό και την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όχι μόνο συμμετέχουν αλλά και πολλές φορές ηγούνται προσπαθειών οι οποίες έχουν απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, αναλαμβάνοντας βέβαια και το αντίστοιχο κόστος, έναντι αγορών που δεν επιβαρύνονται αντιστοίχως
 
Η απειλή της κλιματικής αλλαγής, έχει κινητοποιήσει διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η Συμφωνία του Παρισίου σε παγκόσμιο επίπεδο και το πρόσφατο Green Deal for Europe στο ευρωπαϊκό. Με προοπτική την κλιματική ουδετερότητα το 2050, η Ευρώπη προχωρά βασιζόμενη και στην ήδη επιτευχθείσα μείωση των εκπομπών από τις επιχειρήσεις κατά 37% σύμφωνα με στοιχεία της Business Europe.
 
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και την πρόσφατη έκθεση της IPBES περίπου 1 εκατομμύριο είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται σήμερα παγκοσμίως, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα ακόμη ζήτημα με άγνωστες και απρόβλεπτες συνέπειες για τον σύγχρονο κόσμο και τον τρόπο που λειτουργούμε. Είναι πλέον εμφανές πως η αλλαγή των κλιματικών δεδομένων επηρεάζει ποικιλοτρόπως την χλωρίδα και πανίδα αλλά και αντίστροφα, οι απώλειες στη βιοποικιλότητα  σηματοδοτούν μείωση της ικανότητας φυσικής απορρόφησης CO2, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 
Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων αποτελεί ένα ζήτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, δεδομένης της ελάχιστης μεν συμμετοχής μας στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αλλά της σημαντικής επίπτωσης δε που εκτιμάται για την περιοχή της Μεσογείου σε συνδυασμό με την διατήρηση στην χώρα μας του 23% της χλωρίδας και της πανίδας της ΕΕ, 446 περιοχών Natura που καλύπτουν σχεδόν το 30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασής της.
 
Εν όψει δύο παγκόσμιας εμβέλειας διασκέψεων - αντίστοιχων με την COP 21 που «γέννησε» την Συμφωνία του Παρισιού - την CBD COP 15 και το IUCN World Conservation Congress που θα λάβουν χώρα μέσα στο 2020, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανακοίνωσε την συμμετοχή του σε δύο διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 
 
Η Διακήρυξη της Λισαβόνας και η συμμαχία Business for Nature τις οποίες στηρίζει το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συνενώνουν παγκόσμιους φορείς όπως το World Business Council for Sustainable Development, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), η WWF, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN)  το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) το World Resources Institute κ.α. με στόχο να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω τον επιχειρηματικό κόσμο και να διαμορφώσουν την επιχειρηματική agenda ενόψει των διεθνών διασκέψεων 
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη συνδρομή και συμμετοχή των μελών του θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει την οπτική της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στον διεθνή διάλογο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από τις επιχειρήσεις- μέλη του, συμβάλλοντας αποδεδειγμένα στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 
 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και είναι σε θέση να συμβάλλουν και στην επερχόμενη παγκόσμια συμμαχία για την προστασία του πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου της χώρας, δίνοντας παράδειγμα ότι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων μπορεί να συνδυαστεί με την βιώσιμη ανάπτυξη.