Γ. Πανιάρας: Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καταλύτης στον τομέα της βιωσιμότητας

 
Στην πορεία και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχει συμπληρώσει δέκα χρόνια δράσης, αναφέρεται με συνέντευξή του στο Capital.gr ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Πανιάρας. Όπως αναφέρει η πρακτική εφαρμογή των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης προσθέτει αξία σε μια επιχείρηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον κι αυτό έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ήδη από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.