Συνέδριο με τίτλο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα Καλύτερο Μέλλον», 2 Μαρτίου 2017

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 2030» ακολουθούμενη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).
Η επίτευξη των Στόχων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις Κυβερνήσεις τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη.
Ως Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θεωρούμε ότι η συμβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της «Agenda 2030» στο εθνικό μας επίπεδο θα είναι καθοριστική για την επιτυχία της, προσδίδοντας αξία και στις ίδιες.  
Στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνουμε με το CSR Hellas στις 2 Μαρτίου 2017, Συνέδριο με τίτλο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 17 παγκόσμιοι Στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον».
 
Δείτε το save the date, το brief και την πρόσκληση του Συνεδρίου.