Παρουσίαση του Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Άγι Παπαδόπουλου, στο πλαίσιο του Συμποσίου για τα Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια, 8/12/2010


Διαβάστε εδώ την παρουσίαση με τίτλο:

«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος: στρατηγικές και εργαλεία»