Παρουσίαση του Deputy Head του Hamburg Coordination Centre for Climate Issues κ.Rainer Scheppelmann στο πλαίσιο του Συμποσίου για τα Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια, 8/12/2010

Διαβάστε εδώ την παρουσίαση με τίτλο:

«Συναίνεση, απαραίτητη για τη μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια: μία ευρωπαϊκή εμπειρία»