Βιογραφικά σημειώματα Ομιλητών του Συμποσίου με θέμα "Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια: Πρόκληση & Ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη", 8/12/2010

Διαβάστε εδώ τα βιογραφικά των ομιλήτών