Σπύρος Κασδάς

Μέλος

Ειδικός σύμβουλος του Ομίλου Μυτιληναίος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.
Κατά τη διάρκεια της 40ετούς δραστηριότητάς του στη διεθνή βιομηχανία αλουμινίου, διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής του εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διευθυντής της έρευνας αλουμινίου της Pechiney στη Γαλλία, CEO της εταιρίας Tomago στην Αυστραλία (παραγωγή 500.000 τόνων αλουμινίου ετησίως), Vice President Technology και μέλος του Executive Committee του κλάδου αλουμινίου του Ομίλου Pechiney και στη συνέχεια του Ομίλου Alcan.