Κωνσταντίνος Κουκλέλης

Γραμματέας

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντής Ενέργειας και Διευθυντής Διεύθυνσης Προόδου εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ.
Διετέλεσε Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της STOMANA INDUSTRY, από τον Ιούνιο του 2001, ενώ εργάστηκε για 20 χρόνια στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ AE ως Οικονομικός Διευθυντής.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙOΒΕ, ενώ διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Επενδύσεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ALBA, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Γενεύης με πτυχίο Οικονομικών (Οικονομετρία) και με σπουδές Management (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.