Γιώργος Προβόπουλος

Αντιπρόεδρος
Ο Γεώργιος Προβόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Έχει ευρύτατη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και ακαδημαϊκή καριέρα, καθώς διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1979-2007).
Κατά τη θητεία του ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (2008-2014), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαχειρίστηκε την πλήρη αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εν μέσω της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης. Κατά την ίδια περίοδο ήταν Αναπληρωτής Διοικητής του ΔΝΤ για την Ελλάδα και μέλος της BIS (Bank for International Settlements).
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς (2006-2008),  Πρόεδρος και CEO της Εμπορικής Τράπεζας (2004-2006) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank (1994-2004).
Κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (1993-1997), του Αναπληρωτή Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1990-1993) και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (1989-1990).
Είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Essex καθώς και Πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.