Ίδρυση Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από τον ΣΕΒ, 11/11/2008

«Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας»

Με διάθεση για μια εποικοδομητική συνεργασία και με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΣΕΒ να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αίγλη του Ζαππείου, σήμερα, (Τρίτη, 11.11.2008), με θέμα την «επίσημη πρώτη» του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ Γιώργος Σουφλιάς, εκ μέρους της Πολιτείας και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ο Διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα, ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης. Τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της νέας αυτής προσπάθειας ανέπτυξαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος του «Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ενώ μηνύματα-χαιρετισμούς (βιντεοσκοπημένα) απέστειλαν ο Πρόεδρος του World Business Council for Sustainable Development κ. Björn Stigson, καθώς και ο Έλληνας Επίτροπος για το Περιβάλλον στην Ε.Ε., κ. Σταύρος Δήμας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο ΣΕΒ παρουσίασε τους στόχους, τις δράσεις και κατευθύνσεις του νέου Φορέα που ίδρυσε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (επισυνάπτονται ξεχωριστά), ο οποίος θα αποτελεί το ελληνικό τμήμα του περιφερειακού δικτύου του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Το νέο «Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα απαρτίζεται από επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ, στην αναγκαία προσπάθεια ευαισθητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας, των εμπλεκομένων φορέων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στα κρίσιμα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο νέο «Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» συμμετέχουν 31 επιχειρήσεις ως ιδρυτικά μέλη , οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία και την μεταποίηση και οι οποίες έχουν αυτοδεσμευθεί στη σταδιακή εφαρμογή και διάδοση ενός Κώδικα 10 αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, σημείωσε ότι οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι απλώς επίκαιροι, αλλά ουσιαστικά μας δείχνουν τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση, προδιαγράφοντας με ενάργεια μία δυναμική οικονομία, που προσβλέπει στην κοινωνία και σέβεται το περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι συνειδητοποιείται πλέον, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι οι ημέρες της ραγδαίας ανάπτυξης και του εύκολου πλουτισμού έχουν παρέλθει. «Ο ανεξέλεγκτος καπιταλισμός – καζίνο αποδείχθηκε ότι υπονομεύει τη μακρόχρονη ανάπτυξη, δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή και παραβλέπει το περιβάλλον -τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος. Σε αντίθεση, η βιώσιμη ανάπτυξη εναρμονίζεται με την κοινωνία, καθώς θέτει τρεις ισοδύναμους στόχους: την οικονομική ωφέλεια, την οικολογική ισορροπία και την κοινωνική πρόοδο. Η υιοθέτησή τους σήμερα, ενώ περιστοιχιζόμαστε από τα ερείπια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και οικονομικού ρεαλισμού. Πάνω απ’ όλα, όμως, επιτρέπει να εγκαθιδρυθούν νέες σχέσεις, μια νέα ισορροπία, ανάμεσα στο Κράτος και την αγορά, ανάμεσα στην οικονομία και την πολιτική, ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία. Μια ισορροπία βασισμένη στην πραγματική οικονομία και την παραγωγή, στην ηθική της επιχειρηματικότητας και την αξιοπρέπεια της εργασίας, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την κρατική μέριμνα».

Ο κ. Δασκαλόπουλος επεσήμανε ακόμη, ότι «η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση μονοπωλεί σήμερα την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας. Στην ουσία, όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο ακόμα κρίσεις. Η μία, που αφορά στην παγκόσμια καταστροφή του περιβάλλοντος και στις ριζικές κλιματολογικές αλλαγές που έχει επιφέρει η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η οικονομική δραστηριότητα που στηρίζει την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, είχε ήδη ξεσπάσει και απλά επισκιάστηκε από το μένος της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η δεύτερη, που αφορά στην παγκόσμια διασάλευση της κοινωνικής συνοχής, λανθάνει ακόμη. Το ξέσπασμά της, όμως, αν δεν μεριμνήσουμε έγκαιρα, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, που χρειάζονται σταθερό έδαφος και συνθήκες».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε επίσης ότι «Βιώσιμη Ανάπτυξη σημαίνει βιώσιμη επένδυση. Σημαίνει δηλαδή ρεαλιστική εκτίμηση του ρίσκου, μακρόχρονη ανάληψη ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και την κοινωνία, υιοθέτηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν την καινοτομία και που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς. Σημαίνει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις δεν στηρίζονται μόνο στα οικονομικά στοιχεία των ισολογισμών, αλλά και σε παράγοντες που έχουν ευρύτερη σημασία για την κοινωνία: το περιβάλλον, την εταιρική διακυβέρνηση, τη μακρόχρονη προοπτική, την ακεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον περιορισμό της φτώχειας». «Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει –τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ -ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας.». Καταλήγοντας ο κ. Δασκαλόπουλος σημείωσε ότι ειδικότερα ο ΣΕΒ έχει αποφασίσει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των τριών πυλώνων επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης και στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί μέσα στους κόλπους του συμβούλια ή δίκτυα επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα για την προώθηση αυτών των αρχών στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας».

Παρουσιάζοντας το νέο «Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» ο Πρόεδρός του, κ. Ευθύμιος Βιδάλης σημείωσε αρχικά ότι «η Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι αρχές της κυριαρχούν, αλλά και οφείλουν να κυριαρχούν στη κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των πολιτών». Αναφέρθηκε στην πρόκληση που καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε, σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι «για την παρούσα, πολύ σοβαρή αναμφίβολα, οικονομική κρίση που βιώνουμε –όλοι συμφωνούν ότι κάποια στιγμή θα περάσει. Για το πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως, πάνω στον πλανήτη μας, ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι θα περάσει. Όσο δεν κάνουμε κάτι γι’ αυτό, τόσο θα χειροτερεύει, καθιστώντας τις αναγκαίες λύσεις όλο και πιο επώδυνες».

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κ. Βιδάλης, στην ανάγκη για ισόρροπη και σε βάθος επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εξέλιξη που επιβάλλει πολύ λεπτές και πολύπλοκες σταθμίσεις, μεταξύ συχνά αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων. Επιπλέον, οι αναγκαίες αυτές σταθμίσεις δημιουργούν νέες υποχρεώσεις για όλους: την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, τους φορείς που εκπροσωπούν την Κοινωνία των Πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματικότητα, είναι ένας ανοιχτός, ειλικρινής και τεκμηριωμένος διάλογος, καθώς και συντονισμένες ενέργειες, με την ενεργοποίηση όλων. Στο πλαίσιο αυτό –επισημαίνει ο κ. Βιδάλης, οι πολλές σύγχρονες, καλά στελεχωμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη εντάξει στη στρατηγική τους και στη λειτουργία τους τη μέριμνα για το περιβάλλον, όπως και την κοινωνική συνεισφορά, είναι διατεθειμένες να παίξουν ένα ρόλο ηγετικό, παρασύροντας και το πλήθος των πιο μικρών επιχειρήσεων, που δίνουν τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης. Η δε Πολιτεία έχει πολλά να συνεισφέρει διαμορφώνοντας σαφείς στόχους, παρέχοντας ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Στο σημείο αυτό κ. Βιδάλης ανέφερε ως παράδειγμα προς τη σωστή κατεύθυνση το Χωροταξικό σε αντιδιαστολή με το αδειοδοτικό πλαίσιο που στο σύνολο του παραμένει πολύπλοκο και δαιδαλώδες, δημιουργώντας πολλά προσκόμματα στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τέλος, οι περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν, επίσης, πολλά να προσφέρουν, με τη γνώση του ευρύτερου προβλήματος και την διεθνή εμπειρία που διαθέτουν, με την τεχνογνωσία που αναπτύσσουν, με τη βαρύτητα του λόγου τους σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο –σημείωσε ο κ. Βιδάλης -ο ΣΕΒ, αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία να δείξει το δρόμο στις επιχειρήσεις-μέλη του προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναδείξει τις επιχειρήσεις ως βασικό συμμέτοχο και καταλύτη σε ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία για το νέο Συμβούλιο του ΣΕΒ έχει η στρατηγική συμμαχία με το World Business Council for Sustainable Development, το οποίο -μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση- θεωρείται ο πιο αξιόπιστος οργανισμός στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης διεθνώς.

Τέλος, ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε στη βασική δέσμευση των μελών του Συμβουλίου, να υιοθετήσουν τον Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης. «Μια αποδοχή όχι μόνο στα λόγια, αλλά που θα συνοδεύεται από μια προσπάθεια λογοδοσίας με αριθμούς και συγκεκριμένες ενέργειες. Ήδη αρκετές από τις εταιρίες- ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου, έχουν προχωρήσει στην έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών ή Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, πρακτική η οποία φιλοδοξούμε να εξαπλωθεί σταδιακά στο σύνολο της επιχειρηματικότητας», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Βιδάλης.