Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή BIAN, κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, στο webinar του ΑΠΕ – ΜΠΕ με θέμα : Η νέα εποχή για την κυκλική οικονομία, 22/6/2021

 
Κύριο σημείο της παρέμβασης του Γενικού Διευθυντή, κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, κατά την τοποθέτησή του στην διαδικτυακή εκδήλωση του ΑΠΕ – ΜΠΕ με τίτλο : η νέα εποχή για την κυκλική οικονομία, ήταν η ανάγκη δημιουργίας αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μέσω της μεταστροφής των καταναλωτικών συνηθειών.
 
Ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι  βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο όπου το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να γίνει πράξη. Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων από το Ελλάδα 2.0 και το ΕΣΠΑ και η μεταστροφή των καταναλωτικών επιλογών – όχι παντα εύκολη αν μόνο κριτήριο είναι η τιμή -  σε προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούν την κυκλική οκονομία είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Δεν είναι τυχαίο, όπως τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία στην οικονομία, ότι ακόμη πολλές επιχειρήσεις, δεν έχουν διακρίνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, ώστε να αναλάβουν το ρίσκο να επενδύσουν σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν γνωρίζουν αν και σε ποιο βαθμό θα βρουν αποδοχή στην αγορά.
 
Στην ειδικότερη ερώτηση για το τι πρέπει να ακολουθήσει ο Γενικός Διευθυντής κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αγοράς (π.χ. μέσω των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων), την θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων (π.χ.αξιοποιώντας κριτήρια που θέτουν ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως η European Investment Bank) αλλά και θεσπίζοντας οικονομικά κίνητρα (όπως η μείωση ΦΠΑ σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία καθώς και για πρώτες ύλες από ανακυκλωμένο υλικό που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα, ή πρώτες ύλες για υλικά συσκευασίας προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από ανακυκλωμένο υλικό.).
 
Κλείνοντας σημείωσε ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτελεί πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ευκαιρία για την χώρα να λύσει το χρονίζων πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων,
αλλά και υποχρέωση μας στις επόμενες γενιές.
 
Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη εδώ