Άρθρο Γενικού Διευθυντή με τίτλο: « Πράσινη συμφωνία για ένα βιώσιμο μέλλον» σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Manufacturing, Απρίλιος 2021

Με την Πράσινη Συμφωνία η Ευρώπη να συνεχίζει να πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως , σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης, καθώς η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία καθίσταται πρώτη προτεραιότητα. Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%, έναντι 40% μέχρι το 2030, όπως ίσχυε πριν, που αποφασίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, επιτείνει και στην χώρα μας την ανάγκη συντονισμένων δράσεων προς διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κατά την μετάβαση στην "πράσινη" ανάπτυξη.
 
Το πλήρες άρθρο του Γενικού Διευθυντή είναι διαθέσιμο εδώ.