Ομιλία Γενικού Διευθυντή στην ανοικτή εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ : Η ώρα του κλιματικού νόμου, 26/03/2021

 Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) θεωρεί τα επόμενα χρόνια ως κρίσιμα για την ανάκαμψη από την πανδημία και την οικονομική άνθηση με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. όμως, το αποτέλεσμα θα κριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την επιτυχία της στάθμισης μεταξύ κλιματικής φιλοδοξίας και προάσπισης της ανταγωνιστικότητας. Σε εθνικό επίπεδο, θα  κριθεί από την δημιουργία επαρκούς πλαισίου και ταχείας απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων. Ηδη μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης  τα 12 από τα συνολικά 32 δις θα διατεθούν στην πράσινη ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΒΙΑΝ θα συμβάλλει στις συζητήσεις για τον Εθνικό κλιματικό νόμο, ώστε να περιλάβει όλα τα επιμέρους -και σίγουρα όχι ανεξάρτητα μεταξύ τους- θέματα της πράσινης μετάβασης, με οπτική οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
 
Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή είναι διαθέσιμη εδώ