Οι ελληνικές επιχειρήσεις και προστασία της βιοποικιλότητας- άρθρο του κ. Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Καθημερινή της Κυριακής, 9/2/2020

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας βρίσκονται πλέον σταθερά στις υψηλότερες θέσεις της ατζέντας διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Όπως καταδεικνύει η πρόσφατη ετήσια έκθεση εκτίμησης κινδύνου που συντάχθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), για πρώτη φορά οι πέντε πιθανότεροι κίνδυνοι για τον πλανήτη μας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον, ξεπερνώντας σε σημασία άλλους κινδύνους γεωπολιτικής, τεχνολογικής ή οικονομικής φύσης.
 
Oι καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος αναγνωρίζονται πλέον ως απειλή με σημαντικές και πολύπλευρες συνέπειες. Οι πρόσφατες, εκτεταμένης διάρκειας και έκτασης πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και την Αυστραλία αποτελούν πλήγμα τόσο στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, με πάνω από 16,000 είδη παγκοσμίως να απειλούνται με εξαφάνιση, όσο και στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, αφού μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα μέσω των μηχανισμών ομοιόστασης του πλανήτη.
 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω σημαντικών αναδυόμενων προκλήσεων, τον Οκτώβριο του 2019 συστάθηκε ο συνασπισμός Business for Nature, ο οποίος σκοπεύει να αποτελέσει την ισχυρή και ενιαία φωνή της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Ο συνασπισμός Business for Nature τελεί υπό την αιγίδα του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
 
Σύμφωνα με τις βασικές προτάσεις του συνασπισμού, όπως αυτές διατυπώθηκαν την 21η Ιανουαρίου 2020 στην ετήσια συνάντηση του WEF, oι απαραίτητες πολιτικές που θα επιταχύνουν την επιχειρηματική δράση για τη βιοποικιλότητα στηρίζονται σε 5 βασικούς πυλώνες: 
  • Τη θέσπιση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για την αναστροφή των απωλειών στο φυσικό κεφάλαιο.
  • Την ευθυγράμμιση των πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, των απωλειών στο φυσικό κεφάλαιο και της διεύρυνσης κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Την ενσωμάτωση στη διαδικασία λήψης πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων της παραμέτρου της επίδρασης στην αξία του φυσικού κεφαλαίου.
  • Τη συστημική αλλαγή του πλαισίου χρηματοδότησης ώστε να επιβραβεύονται επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.
  • Τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών για την εφαρμογή λύσεων και την επίτευξη των στόχων.
Σύμφωνα με αυτούς τους πυλώνες πολιτικής καλούνται οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μία παγκόσμια συμφωνία για τη φύση και τον άνθρωπο τον προσεχή Οκτώβριο στη Διάσκεψη των Μερών (COP 15) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλία (Convention on Biological Diversity, CBD). Η Ευρώπη αναμένεται να ανακοινώσει ανάλογες πολιτικές, στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, που θα ανακοινωθεί ως μέρος της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 
Tο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιλαμβάνεται πλήρως την κρισιμότητα των προκλήσεων αυτών. Μέσω της συμμετοχής του ως ιδρυτικός εταίρος στο Business for Nature, προσφέρει την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν για την προστασία της φύσης, καθώς και τις σχετικές δεσμεύσεις και στρατηγικές που ακολουθούν. Επίσης συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής φωνής στον παγκόσμιο διάλογο που έχει ανοίξει για την προστασία της φύσης. 
 
Ήδη 9 επιχειρήσεις-μέλη μας συμμετέχουν στο συνασπισμό, ο οποίος αριθμεί πλέον 350 μέλη παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ, τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, τον Όμιλο Imerys ΑΕ, την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, την Nestlé Ελλάδος ΑΕ, την Polyeco AE, την Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, την ΤΕΜΕΣ - ΑΕ, και την ΕΛΑΪΣ - Unilever Ελλάδας ΑΕ.
 
Παραμένοντας προσηλωμένοι στην αποστολή μας να αποτελούμε τον επιχειρηματικό φορέα προαγωγής της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 23% του συνόλου της χλωρίδας και της πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αναγνωρισμένες περιοχές Natura να καλύπτουν σχεδόν το 30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της. Η βιοποικιλότητα και το οικοσύστημά της Ελλάδας είναι ένα σημαντικό φυσικό εθνικό κεφάλαιο, το οποίο καλούμαστε όλοι να προστατέψουμε και να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα.