Ομιλία Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ειδική μόνιμη επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, 31/1/2020

 
 
Στις 31.01.2020, στην ειδική μόνιμη επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και στην συζήτηση με τίτλο «Προς ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα», όπως αυτό διαμορφώνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal), ο Γενικός Διευθυντής Κ. Κωνσταντίνου παρουσίασε την επιχειρηματική οπτική, εστιάζοντας σε έξι προτεραιότητες για την χώρα.
 
Δείτε εδώ την παρέμβαση του κ. Κωνσταντίνου.