Η προστασία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων επόμενος στόχος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

 Η προστασία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα αναδεικνύεται εμφατικά, δυστυχώς μέσω των αρνητικών συνεπειών που συνεπάγεται η απώλειά τους, ως ένα μείζον ζήτημα, το οποίο λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστούμε την αλληλεπίδραση του με αυτό της κλιματικής αλλαγής. Οι εκτεταμένες πυρκαγιές σε τρία από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οικοσυστήματα του πλανήτη, αποτελούν πλήγμα που δύσκολα θα αντιστραφεί. 
 
Τον Ιούνιο 2019 στις πυρκαγιές στον Αρκτικό Κύκλο εκλύθηκαν 50 μεγατόνοι διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα ίση με τις ετήσιες εκπομπές της Σουηδίας. Ένα μήνα αργότερα, στις πυρκαγιές του καλοκαιριού στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου καταστράφηκε έκταση διπλάσια της Γερμανίας και του Βελγίου μαζί. Τέλος, στην Αυστραλία, εκτός από τις εκτάσεις που έχουν ήδη καεί, έχουν επίσης απανθρακωθεί τουλάχιστον 500.000.000 ζώα, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας 30% του βιότοπου της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ήδη καταστραφεί.
 
Υπό το πρίσμα αυτό, οι διεθνείς συσκέψεις για την βιοποικιλότητα Conference of Parties 15 (COP 15) του Convention on Biological Diversity (CBD) και το World Conservation Congress του International Union for Conservation of Nature (IUCN) που θα διοργανωθούν μέσα στο 2020, καθώς και η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για το θέμα που αναμένεται, σύμφωνα με το European Green Deal το επόμενο τρίμηνο, αποκτούν σημαίνουσα βαρύτητα και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 
Η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα έχει ήδη κινητοποιηθεί. Μέσω της Διακήρυξης της Λισαβόνας και του διεθνούς συνασπισμού  Business for Nature (BfN) οι επιχειρήσεις καλούνται να αποτελέσουν ενεργά μέλη μιας παγκόσμιας συμμαχίας που διαμορφώνεται. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής, ενιαίας επιχειρηματικής φωνής που θα προτρέψει τις κυβερνήσεις να στραφούν ενεργά προς την κατεύθυνση της προστασίας και ανάσχεσης περαιτέρω απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων.  
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) με την συνυπογραφή στις 15 Οκτωβρίου 2019, της Διακήρυξης της Λισαβόνας και με τη συμμετοχή του στο Business for Nature (BfN), άνοιξε το δρόμο στις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, αλλά και να αναδείξουν τις στρατηγικές που εφαρμόζουν, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει καθώς και τις καλές πρακτικές που υλοποιούν.
 
Ήδη μέχρι στιγμής, εννέα (9) επιχειρήσεις-μέλη του ΒΙΑΝ, συμμετέχουν στο συνασπισμό Business for Nature. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα Ελληνικά Πετρέλαια, την Imerys, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, τη Nestle, την Polyeco, την Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, την ΤΕΜΕΣ και την Unilever. 
 
Για την χώρα μας, η προστασία της βιοποικιλότητας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εδώ φιλοξενείται το 23% του συνόλου της χλωρίδας και της πανίδας της ΕΕ, ενώ οι αναγνωρισμένες περιοχές Natura καλύπτουν σχεδόν το 30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης. Πέραν της εθνικής στρατηγικής, απαραίτητες προϋποθέσεις προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών αυτών είναι η εύρυθμη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε αρμονία με επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα έχουν καθοριστεί μέσα από ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για κάθε περιοχή.