Γιάννης Πανιάρας: Επίσπευση στη λήψη μέτρων με όρους διατήρησης της ανταγωνιστικότητας συνθέτουν τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) συμμετείχε στην εκδήλωση Bravo Sustainability Awards με θέμα: «Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής σε συνθήκες κλιματικής κρίσης», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, μέσω του προέδρου του κ. Γιάννη Πανιάρα.
Κατά την τοποθέτηση του, ο κ. Πανιάρας τόνισε τη στήριξη του ΒΙΑΝ στο στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050, επισημαίνοντας τον ηγετικό ρόλο που έχει, ήδη,  αναλάβει η  Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αν και συμμετέχει με λιγότερο από το 10% στις παγκόσμιες εκπομπές CO2. 
 
Ο κ. Πανιάρας σημείωσε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα του Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη το οποίο συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό διάλογο για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών, πρόσφατα στον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και προάγοντας συστηματικά καλές πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις.  
 
Παράλληλα, υπογράμμισε δυο ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στη δύσκολη αυτή μετάβαση:
 
Η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός ότι βρίσκεται στο σύνορο δύο διαφορετικών κόσμων όσον αφορά στην προσέγγισή τους στην κλιματική αλλαγή.  Ενώ ως χώρα συμμετέχουμε στον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση εκπομπών CO2 κατά 40% το 2030, ταυτόχρονα η Τουρκία προγραμματίζει να αυξήσει τις δικές τις εκπομπές την ίδια περίοδο κατά 300%.  Η ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεών μας πλήττεται σημαντικά, αν γείτονες χώρες συνεχίζουν να παράγουν και να εκπέμπουν CO2 χωρίς κανένα περιορισμό.  Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η πιθανότητα η παραγωγή και οι δουλειές να μεταφερθούν από την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές CO2 θα αυξάνονται.
 
Αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη λήψης μέτρων προσαρμογής στις αναπόφευκτες επιπτώσεις του φαινομένου, αφού ακόμα και σε ένα αισιόδοξο σενάριο κλιματικής αλλαγής, οι μελέτες δείχνουν ότι θα βιώνουμε 3 φορές περισσότερες ημέρες καύσωνα, μείωση της βροχόπτωσης με μακριές περιόδους ξηρασίας αλλά και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων.  Μεταξύ άλλων, όπως σημείωσε οι επιπτώσεις θα αφορούν αλλαγές στις τουριστικές περιόδους και στους προορισμούς, στα είδη καλλιεργειών, αλλοίωση των παράκτιων περιοχών, μεγάλη αύξηση θερμοκρασιών στα αστικά κέντρα και αύξηση των μεταναστευτικών ροών.  
 
Συνοψίζοντας τη βασική θέση του ΒΙΑΝ, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, ο κ. Πανιάρας δήλωσε: «Ναι στους φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2, ναι στον απολύτως αναγκαίο ενεργειακό μετασχηματισμό, ναι στην καινοτομία, τις επενδύσεις και την δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Μεγάλη προσοχή όμως στην διατήρηση ίσων όρων ανταγωνιστικότητας, για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν σ’ αυτή την προσπάθεια. Και έγκαιρος σχεδιασμός για την προσαρμογή της χώρας μας στα νέα κλιματικά δεδομένα που σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε»