Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, 26/11/2019
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (BIAN) συμμετείχε 1η τακτική συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, που πραγματοποιήθηκε στις 26/11 μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων,  Καθηγητή κ. Αραβώση, ο οποίος συντονίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους του Υπουργείου.
 
Ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του ΒΙΑΝ, κατά την παρέμβαση του,  χαρακτήρισε την μετάβαση στην κυκλική οικονομία ως σημαντική επενδυτική ευκαιρία και μονόδρομο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ταφής αποβλήτων.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο χαιρέτισε την Εθνική Στρατηγική και συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση καθώς και στο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας τον Απρίλιο. 
 
Παράλληλα, για τη μετάβαση στην πράξη, το ΒΙΑΝ θεωρεί απαραίτητες προϋποθέσεις τα εξής:
  • Προσαρμογή και διαμόρφωση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου
  • Υιοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων ώστε η κυκλική οικονομία να ενθαρρύνεται και να μην αποτελεί πλέον η ταφή την ευκολότερη και φθηνότερη επιλογή
  • Θέσπιση προδιαγραφών δευτερογενών υλικών
  • Ενημέρωση της κοινωνίας για την ανάγκη μεταστροφής του καταναλωτικού μοντέλου
  • Εφαρμογή Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για άμεση τόνωση της αγοράς
Ο κ. Κωνσταντίνου ανέπτυξε επίσης σειρά προτάσεων που το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει επεξεργασθεί και παρουσιάσει στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών και μελετών. Ιδιαίτερα, επέμεινε στην θεσμοθέτηση και εφαρμογή του τέλους υγειονομικής ταφής ως ισχυρού αντικινήτρου για την διάθεση και για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Επίσης το Συμβούλιο επανέλαβε εκτίμηση πως η θεσμοθετημένη από το ν. 4906/2018 «περιβαλλοντική εισφορά» και ο τρόπος με τον οποίο έχει προβλεφθεί να εφαρμοστεί είναι χαμηλή και ανεπαρκής. 
 
Τέλος, στις προτάσεις του Συμβουλίου περιλήφθηκε και η δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας.