Άμεση προτεραιότητα η μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα οικονομίας, άρθρο του ΓΔ του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κ. Κωνσταντίνου, στην εφημερίδα "Πελοπόννησος''

 Η κυκλική Οικονομία αποτελεί ειδικό κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2030. Στην χώρα μας απαιτείται η ανάπτυξη αυτής της νέας αγοράς υλοποιώντας συστηματικά και στοχευμένα την σχετική εθνική στρατηγική.

Τα τελευταία χρόνια, η συνεχιζόμενη άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, ο αυξανόμενος ρυθμός ανάλωσης των φυσικών πόρων, η συσσώρευση αποβλήτων σε θάλασσες και στεριά, οι κοινωνικές ανισότητες σε όλες τις εκφάνσεις τους, έχουν καταστήσει σαφές πως τα υφιστάμενα οικονομικά, καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα φτάνουν στα όρια τους. 
 
Αναγνωρίζοντας αυτή τη νέα πραγματικότητα, η διεθνής κοινότητα και οι 193 χώρες που απαρτίζουν τον ΟΗΕ έθεσαν το 2015 μέσω των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ένα πλαίσιο, που έφερε στο προσκήνιο τις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Μέχρι το 2030, κράτη, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες καλούνται να αναζητήσουν, αλλά κυρίως να υλοποιήσουν, το κατάλληλο μείγμα στρατηγικών πλάνων και επιλογών ώστε να εξαλειφθούν οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάγκη να τεθούν αυτοί οι 17 Στόχοι. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον ορατή στην ατζέντα των περισσότερων κυβερνήσεων, οργανισμών και κέντρων αποφάσεων διεθνώς.
 
Ως Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τονίζουμε και στον δημόσιο διάλογο αλλά και στην προσπάθεια προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική κοινότητα ότι  μακροπρόθεσμα, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης που δημιουργεί στρεβλώσεις σε έναν από τους τρεις πυλώνες, την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διαβάστε εδώ όλο το άρθρο.