Ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 Στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα “Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Πανιάρας, υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της χώρας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες η ομιλία και η παρουσίαση του κ. Πανιάρα.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο εδώ.