Εθνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία : Ενημέρωση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, 28/6/2018

Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία το Συμβούλιο κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις του στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018. 
Η παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου , Γενικού Διευθυντή είναι διαθέσιμη εδώ και το κείμενο της ομιλίας του, εδώ.