Η επενδυτική προοπτική της κυκλικής οικονομίας

 Στην πορεία εξόδου από την οικονομική κρίση, η κυκλική οικονομία προσθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Αυτό είναι το κοινό συμπέρασμα από τους συμμετέχοντες στο  panel για την κυκλική οικονομία που υλοποιήθηκε στις  24 Απριλίου 2018, στα πλαίσια του επενδυτικού συνεδρίου στου ΣΕΒ με θέμα «Σχεδιάζουμε το Μέλλον - Κερδίζουμε στον Διεθνή Ανταγωνισμό με Πρακτικές Λύσεις»
Κοινή διαπίστωση των ομιλητών είναι ότι για την επιτυχή μετάβαση στην κυκλική οικονομία απαιτείται η αντιμετώπιση θεμάτων που δεν άπτονται μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο ή στην απαιτούμενη τεχνολογική καινοτομία, αλλά κυρίως αυτών που σχετίζονται με θέματα κουλτούρας της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων, καθώς και τα θέματα νέων αγορών.
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση που συντόνισε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Πανιάρας εδώ.