Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή

 Στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs), ως πλατφόρμα προκλήσεων αλλά και επιχειρηματικών ευκαιριών, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνου σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου Game Changer CSR & Social Impact που διοργανώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018.
Το πρόγραμμα και περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση είναι διαθέσιμα εδώ.
Η συνέντευξη, διάρκειας 02:49, είναι διαθέσιμη εδώ