Διοργάνωση Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Βραβείων επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

 Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Βραβείων επιχειρήσεων για το περιβάλλον από τον ΠΑ.Σ.ΕΠ. ΠΕ.
Επισημαίνεται ότι τα Ευρωπαϊκά βραβεία προκηρύσσονται  από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment).
Το Συμβούλιο παρέχει την αιγίδα του στην διοργάνωση και καλεί τα Μέλη του να αξιολογήσουν τις διαθέσιμες κατηγορίες βράβευσης και να προβάλλουν, κατά την κρίση τους, τις αντίστοιχες καλές πρακτικές που υλοποιούν.

Η προκήρυξη για τα Ελληνικά βραβεία είναι διαθέσιμη εδώ.
Η προκήρυξη για τα Ευρωπαϊκά βραβεία είναι διαθέσιμη εδώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.