Πολιτικές κλιματικής αλλαγής: Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

 
Στην σημασία αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, αναφέρθηκε η Κα Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Διευθύντρια  Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος& Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., εκπροσωπώντας το Συμβούλιο στο Συνέδριο με τίτλο Πολιτικές κλιματικής αλλαγής: Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.
Η κα Παγώνη ανέδειξε τις υφιστάμενες αδυναμίες του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στο να αντιμετωπίσει συνολικά την παγκόσμια αυτή πρόκληση διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που εκτίθενται στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα». Η Κα Παγώνη, τόνισε ότι η μεταφορά επενδύσεων σε περιοχές χαλαρών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο, όχι μόνο στις εκπομπές, αλλά και στην υιοθέτηση και εξέλιξη νέων τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Επίσης παρουσίασε τις δράσεις του Συμβουλίου στην διαβούλευση για την 4η περίοδο εφαρμογής της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας που βρίσκεται υπό αναθεώρηση.
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.
Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ