Ετήσια Γενική Συνέλευση

 Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Κυκλική Οικονομία και ζητήματα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΕΒ, την Δευτέρα 26 Ιουνίου. Το νέο ΔΣ που συμπλήρωσε ένα έτος θητείας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, που εστίασαν στους βασικούς άξονες δράσης του Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό ενεργειών και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Δελτίο Τύπου.
Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμος εδώ.