Η διαχείριση αποβλήτων υπό το πρίσμα της Κυκλικής Οικονομίας

Στον κρίσιμο ρόλο της κυκλικής οικονομίας ως μοχλού για τη Βιώσιμη Aνάπτυξη αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνου, εστιάζοντας στην δυναμική και στις προκλήσεις που αυτή επιφέρει στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ημερίδας Corporate Waste & Recycling με σκοπό να αναδείξει ότι η νέα θεώρηση των αποβλήτων ως πόρων, δημιουργεί αξία τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Για την χώρα μας παραμένει σημαντική η ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ταχύτητες.
 
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.
Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ
Η ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ.