Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα "Συνοχή πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Με αφορμή τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη συνοχή των πολιτικών, όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (Στόχος 17.14) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και η ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 7 Μαρτίου.Η Συνοχή της Πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να διευκολύνονται οι συνέργειες, για την επίτευξη προόδου στην πορεία επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ
Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνου, επισήμανε την ανάγκη δομημένου διαλόγου για αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου διοίκησης, κατανάλωσης, αλλά και επιχειρηματικότητας. Ανέδειξε ότι η συνεργασία αποτελεί το πλέον αδύναμο σημείο για την χώρα σήμερα, όπως αποτυπώνεται σε σχετική μελέτη για την Εθνική κατάταξη, αλλά αναφέρθηκε επίσης σε επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας και διαμόρφωσης Εθνικών θέσεων, παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.
Η ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ.