Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης - Άρθρο κ. Ι. Πανιάρα, 13/2/2017

 
Η «Ατζέντα 2030» αποτελεί την κοινή δέσμευση 193 κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι θα συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση, έως το 2030, 17 φιλόδοξων παγκόσμιων  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), οι οποίοι καλύπτουν ζητήματα ευημερίας (Prosperity), ειρήνης (Peace), συνεργασίας (Partnership), προστασίας του πλανήτη (Planet) και των ανθρώπων (People), γνωστών και ως 5 P’s.

Στην παγκόσμια αυτή πρόκληση καθώς και στις ιδιαιτερότητες για την χώρα μας  που διανύει τον έβδομο χρόνο κρίσης και αβεβαιότητας αναφέρθηκε ο κ. Γιάννης Πανιάρας σε άρθρο στο Κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή (12/2/2017).
Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.
Δείτε εδώ το απόκομμα της Καθημερινής.