Νέο πλαίσιο Αδειοδότησης και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στα παραμένοντα σημαντικά προβλήματα, στις ευκαιρίες για βελτίωση και στις νέες προκλήσεις της Κυκλικής Οικονομίας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αναφέρθηκε, στα πλαίσια της ενημερωτικής εκδήλωσης του ΣΕΒ με θέμα : Νέο Πλαίσιο Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ι. Πανιάρας.
Το νέο Αδειοδοτικό πλαίσιο (Ν.4442/16) κρίνεται, κατ’ αρχήν, θετικό αφού λαμβάνει υπόψιν τα πραγματικά κριτήρια επικινδυνότητας μιας δραστηριότητας και μετατοπίζει το βάρους του έργου από προ-εγκρίσεις σε ουσιαστικούς και συστηματικούς ελέγχους. Εφόσον υλοποιηθεί και εφαρμοστεί μπορεί πράγματι να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επενδύουν και δραστηριοποιούνται με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη.   
Συνδέοντας το νέο πλαίσιο Αδειοδότησης, με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ο κ. Πανιάρας σημείωσε ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για περαιτέρω βελτιώσεις, κυρίως όσον αφορά τους χρόνους εγκρίσεων, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και τις επιθεωρήσεις, απαραίτητα στοιχεία για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ.