Συμμετοχή στην ημερίδα ΣτΠ : Επιχειρηματική Δράση και Προστασία του Περιβάλλοντος

Πραγματοποιήθηκε στις 7/12, εκδήλωση του Συνήγορου του Πολίτη με θέμα : «Επιχειρηματική δράση και προστασία του περιβάλλοντος» στην οποία τοποθετήθηκε ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνου αναπτύσσοντας τις θέσεις του Συμβουλίου. Η ομιλία επικεντρώθηκε στην ανάδειξη  των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που διαμορφώνονται μέσω  των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Κυκλικής οικονομίας και της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η απαραίτητη διαβούλευση, μεταξύ όλων  των συμμετόχων όπως τονίστηκε, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας του εγχειρήματος, αλλά και ευκαιρία επίλυσης προβλημάτων, όπως αυτά που εντοπίζει ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρόσφατη έκθεσή του. Κλείνοντας ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι το ΒΙΑΝ είναι εδώ για να συμβάλλει στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα μας, όχι μόνο γιατί το έχουμε ανάγκη σαν γενιά του σήμερα, αλλά και γιατί το οφείλουμε στις γενιές του αύριο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.