Εκδήλωση παρουσίασης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε (UN SDGs) και της σημασίας τους για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

 Στόχοι της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι SDGs, που εκφράζουν το όραμα των Ηνωμένων Εθνών για τον πλανήτη μέχρι το 2030 και να αναδειχθεί ότι η επίτευξή τους δεν είναι δυνατή χωρίς την συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας.
 
Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν, το SDGCompass, που δημιουργήθηκε από την συνεργασία των UNGC, GRI και WBCSD  ως εργαλείο ενσωμάτωσης των SDGs στην στρατηγική των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα έρευνας της PwC σε 986 επιχειρήσεις από 90 χώρες και 2.000 πολίτες από 37 χώρες για την γνώση, εμπλοκή και τις προσδοκίες τους για τους SDGs.
 
Την εκδήλωση,  που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, άνοιξε με  χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ι. Πανιάρας ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον κίνδυνο να παραμείνουν οι SDGs ένα παγκόσμιο όραμα αν δεν δημιουργηθούν οι  προϋποθέσεις ανοικτής συνεργασίας και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την διαμόρφωση των απαραίτητων στρατηγικών και κινήτρων.
 

  • Η παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Κ. Κωνσταντίνου, είναι διαθέσιμη εδώ.
  • Η παρουσίαση της PwC/Head of Sustainability κ. Ελ. Αθουσάκη είναι διαθέσιμη εδώ