Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 15 Ιουνίου 2016

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 15/6/2016 πραγματοποιήθηκε, στα Γραφεία του ΣΕΒ, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ).
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου καθώς και την παρουσίαση των απολογισμών, διοικητικού και οικονομικού, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την συνέλευση ομόφωνα. Στην ίδια παρουσίαση θα δείτε επίσης μια σύντομη ανασκόπηση της πρώτης οκταετίας του ΒΙΑΝ, την οποία έκανε ο Πρόεδρός του κ. Ευθύμιος Βιδάλης, παραδίνοντας τα ηνία του Συμβουλίου στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και στον νέο Πρόεδρο κ. Γιάννη Πανιάρα, ο οποίος παρουσίασε και τις προτεραιότητες του ΒΙΑΝ για τη νέα περίοδο 2016-2017.