Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ – Sustainable Development Goals (SDGs)

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2016 διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών συνάντηση διαλόγου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με θέμα:
«Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ – Sustainable Development Goals (SDGs)»
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάγκη εξεύρεσης ενός κοινού πεδίου για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τους SDGs
Στη συνάντηση συμμετείχαν, με εισηγήσεις και παρουσιάσεις, οι επιχειρηματικοί φορείς: CSR Hellas με την Πρόεδρό του κα Μαρία Αλεξίου, Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη με τον κ. Μάρκο Λουκογιαννάκη, Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλλη, μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Γραμματέα ΔΣ του CSR Hellas.
Ακολούθως, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. και ΤΙΤΑΝ Α.Ε. παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο έχουν ήδη ιεραρχήσει τις επιχειρηματικές τους προτεραιότητές σε συνδυασμό με τους SDGs και μετέφεραν την εμπειρία τους από την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ που εμπίπτουν σε ορισμένους από αυτούς τους στόχους.
Από πλευράς Δημοσίου, εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάσεις για την προετοιμασία των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τους SDGs, έγιναν από τα Υπουργεία: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Τέλος σύντομες παρεμβάσεις έγιναν και από εκπροσώπους ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών ενώ η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Αναμένεται πλέον η δημιουργία, από την Κυβέρνηση, της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή των SDGs και το πλαίσιο συνεργασίας που θα διαμορφωθεί μεταξύ αφενός μεν του Δημοσίου αφετέρου δε των επιχειρηματικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ.