Μελέτη για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα

Η μελέτη για την Κυκλική Οικονομία εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από  το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ, στις 23-24 Μαΐου 2016.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε μια εκτεταμένη σύνοψη της μελέτης.